Данилов Кирша или Кирилл

апокриф. малор. собират. былин, нар. сказок и пес. (XVIII в.). {Венгеров}