Дубецкий Григорий Петрович

перев. с фр. "Плутарх для юнош." 1808—10 г. {Половцов}