Феодосий 1570—1572 г.

игумен Предтечева мон. в Устюге. {Половцов}