Ферриери Карл

генер. консул имп. Екат. II в Сирии, 1785—88 г. {Половцов}