Филофей грек

митрополит охридский, 1721 г. назначен смолен. митрополитом, но 1722 г., отрешен; † 1727 г. {Половцов}