Иона строит. Предтечева мон.

в Котельниче, Вятск. еп., в окт. 1703 г. {Половцов}