Иона строит. Скиятина мон.

Псковск. еп., 1728 г. {Половцов}