Юинг Елизавета Матвеевна

по сцене Левкеева, артистка Имп. театр.; р. 1829 г., † 1881 г. 14 февр. на 52 году от роду. Прибавление: Юинг-Левкеева, Елизавета Матвеевна, артистка; † (не 17, а) 14 февраля 1881 г. (надгр. надп. на Митрофаниевск. кл.). {Половцов}