Кирилл 1568—75 г.

игумен Никол. (? Троицк.) мон., в Астрахани. {Половцов}