Константин отец

гравер на дереве XVIII века. Его работы в книге: "Краткое обучение о седми сокраментах.

Чернигов 1716": 1. на 6 л. "Причащение: Отец Константин". — 2. на 16 л. "Молитва Боляшаго: Константин". {Ровинский}