Павел Чичкевич

игумен Маркова витебского мон. 1832—61 г. {Половцов}