Ребок Борис

в службе с 1752 г., ген.-майор с 5 февр. 1790 г. {Половцов}