Шеппинг барон Отто

ген.-майор; р. 1790 г. † 1874 г. апр. в Висбадене, 84-х л. от роду. {Половцов}