Созонт 1759—60 г.

архимандрит Иоанно-предтечева мон., в Казани. {Половцов}