Степанов Петр Степанович

живописец в Москве при Анне (1737 г.); р. 1687 г. при Ек. II. {Половцов}