Киприян 1673—81 г.

игумен Димитриева Прилуцкого мон., Волог. еп. {Половцов}