Созонт 1775—80 г.

игумен Маркова Витебск. мон., Могилев. еп. {Половцов}