Лев архиманд. Суморина Спасск. мон.

Вологодск. епархии; игумен, при Екатерине I, вероятно и при Петре II. {Половцов}