Антоний игумен Добренева мон.

1757-1759 гг. игумен Добренева мон. {Половцов}