Балашов Дмитрий Иванович

т. с., сенатор с 1786 г.; на службе с 1736 г. Дополнение: Балашов, Дмитрий Ив., † 1790 г. {Половцов}