Баталь Мартин Яковл.

курляндск. вице-губерн. 5 кл. {Половцов}