Бутурлин Петр Иванович - Биография

Бутурлин Петр Иванович

боярин, "князь папа" при Петре I; † 1724 г. {Половцов}