Д''Асколи Егор Иванович

(D''Ascoli Georg Franc), капитан галерного флота Петра I, 1712—26 г. {Половцов}