Давид 1613 г. (I)

игумен Белевск. преображен. пусг. {Половцов}