Демчевич Петр Степанович

ген.-м., † 1844 г. {Половцов}