Дершур Карл Федорович

скульптор в СПб. при Александре I. {Половцов}