Дю-Пюи Луи-Андре

гравер карт в службе имп. Екатерины II в С.-Петерб., с 1788 г. {Половцов}