Дурасов Федор Александрович

председат. отд. сел. хоз. в Имп. в.-экон. общ., писатель (1846 г.). {Половцов}