Элиашевич Петр Федорович

тайн. сов., сенатор с 1857—1861 г. {Половцов}