Ферриери Петр Александрович

ген. консул имп. Екат. II в Салонике, 1783—84 г. {Половцов}