Градицци Франц Петрович

(Франческо Алоизио Гр.) — декоратор в СПб., ученик отца, р. в Венеции 1729, † 1793 г., член И. А. X. {Половцов}