Гритти Игнатий Антонович

(1837 г. 8 авг.) врач Мин. нар. просв. {Половцов}