Игнатий игум. Макариева Колязина мон.

Тверск. епарх., 1579 г. {Половцов}