Илия наместн. Борисоглебского мон.

в Чернигове, 1783 г. {Половцов}