Иоасаф игумен Борисоглебского мон. (II)

в Чернигове, 1750—1762 г. {Половцов}