Иона игумен Макариева мон. (II)

на р. Унже, Костромск. еп., 1682—88 г. {Половцов}