Иона игумен Макариева мон. (III)

на р. Унже, Костромск. еп., 1694—99 г. {Половцов}