Иосиф игум. Спасо-Елиазарова мон. (II)

Псковск. еп., 1742—47 г. {Половцов}