Иосиф строит. Предтечева мон. (I)

в Котельниче, с 7 января 1615—31 г. {Половцов}