Иосиф строит. Предтечева мон. (II)

в Котельниче, 1710 г. {Половцов}