Иринарх 1773—80 г.

игумен Козмина мон. Яхренск. {Половцов}