Исаак 1774—76 г.

архимандрит Преображен. мон., в Муроме. {Половцов}