Кайгородов Никифор Иванович (I)

при Александре I управ. кабинетом Е. И. В., д. с. с.; род. 1747 г.; † 181? г. (с 1809 г. отст.). Дед Никифора Ивановича Кайгородова (II), см. Прибавление: Кайгородов, Никифор Иванович, отст. д. с. с.; † 75 л. июня (погр. 26) 1814. {Половцов}