Хаген Александр Августович

живописец в Остзейск. крае при Николае I. {Половцов}