Ховен Константин Егоров.

ген.-лейтен., сенатор с 1852—1855 г. {Половцов}