Ховен Роман Иванович

ген.-м. виленск., ковенск., грузинск. гражд. губ. с 1818 г.; † 4 мая 1861 г. на 86 г. {Половцов}