Кишенский Алексей Матвеевич

кизлярский комендант при Екатерине, при Павле III ген.-майор. {Половцов}