Кочетова Екатерина Николаевна

камер-фрейлина и кавалер. орд. св. Екат., † 1867. {Половцов}