Ланг Иван Яковлевич

т. с., доктор, 1873 г. {Половцов}