Лавров Николай Иванович (II)

писат., † 1874 г. Препод.

Констант. воен. училища. {Половцов}